Home
Even voorstellen...
Budgetcoaching
Budgetbeheer
(Huur)incasso
Werkwijze
CV
Opdrachten
Nieuws
Forum
Contact

 

CV /   

 

Persoonlijke gegevens

Naam:                      Linda (H.F.R.) van den Hurk

Adres:                      Heust 2

PC – woonplaats:    5325 XC Well (Gld.)

Telefoonnummer:     06-51095093

E-mail:                      info@saldoinbalans.nl

Website:                  www.saldoinbalans.nl

 

 

 

 

Profiel

U kunt mij omschrijven als nauwkeurig, verantwoordelijk en ambitieus. Ik kan zeer goed zelfstandig werken, maar ben binnen een organisatie ook een echte team player. Ik ben een vrolijk en gedreven persoon met een goed gevoel voor humor. Ik ben erg enthousiast, communicatief sterk en tot staat om mijn onderstaande kwaliteiten te delen en over te brengen op andere. Tevens ben ik stressbestendig en heb ik geen negen-tot-vijf-mentaliteit.

 

Kwaliteiten

-           Dienstverlenend

-           Klantvriendelijk

-           Flexibel

-           Deskundig

 

Kernwaarden

-           Persoonlijke aandacht

-           Deskundig

-           Betrouwbaar

-           Respect

 

 

  

 

Werkervaring

 

07/2011 – nu               woningstichting, opererend in zuid Nederland

 

                                               Leefbaarheid en Wonen –  Incasso

Verantwoordelijk voor het totale incassoproces; de voortgang, bewaking, (administratieve) verwerking binnen de organisatie. Van het sturen van de eerste herinnering bij een betalingsachterstand, telefonisch benaderen van de huurders bij een betalingsachterstand, eventueel maken van betalingsafspraken en treffen van een betalingsregeling tot het doorzetten van het dossier naar de deurwaarder bij uitblijven van de betaling tot het afwikkelen van de eindafrekening na ontbinding van de huurovereenkomst. Signaleren van schuldproblematiek en uitzetten van verdere acties hieromtrent. Dagelijks contact met de Leefbaarheidsconsulenten en structureel overleg. Structureel overleg met kernteam t.b.v. incassodossiers en andere problematiek t.a.v. de huurder. Extern overleg, waaronder met Gemeente, GGZ, Bemoeizorg. Tevens dagelijks contact met deurwaarders, bewindvoerders, schuldhulpverleners. Afleggen van huisbezoek aan onze huurders bij huurachterstanden. Verantwoordelijk voor het aanleveren van de cijfers en onderliggende informatie t.b.v. de maandrapportage aan afdeling Financien. Verantwoordelijk voor het verder opzetten, optimaliseren, implementatie van het incassoproces binnen de organisatie. Tevens het schrijven en voorstellen van efficiency en verbeteringsvoorstellen t.a.v. de werkzaamheden binnen de afdeling. Lid van diverse projectgroepen in- en extern. Onder andere intern: implementatie en testen Klantenportaal voor huurders, realiseren en digitaliseren werkproces/werkstroom. Extern: projectgroep met Gemeente Helmond t.b.v. realisatie programma/website voor gebruiker aanmelding huurders bij Schuldhulpverlening. Rapporterend aan de Manager Wonen en coördinerend van werkzaamheden binnen de organisatie.

 

 

09/2010 – 07/2011 Vastgoed, Verhuurbeheer en VvE Beheer, Panen Vastgoed B.V. te Ammerzoden

 

                                               Manager VvE Beheerder

Zelfstandig beheren van Vereniging van Eigenaren. Verantwoordelijk voor het adviseren en assisteren van de VvE besturen bij   commerciële, technische, administratieve en juridische vraagstukken. Daarnaast coördinerend t.a.v. het technisch onderhoud voor de gebouwen, toezicht houdend op het afhandelen van verzekeringsclaims, organiseren van de algemene ledenvergaderingen en deze voort zitten. Eindverantwoordelijk voor de notulen c.q. vergaderstukken en jaarrekeningen. Toezicht houden op en verantwoordelijk voor de correcte en tijdige uitvoering van de actiepunten n.a.v. vergaderingen en het beheren, beëindigen en verlengen van de contracten met onderhoudsbedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Verder toezicht houden op de afwikkeling van diverse administratieve afwikkelingen, waaronder garanties, schades en div. andere claims.

 

 

03/2003 - 09/2010 Credit & Risk, Masterlease N.V. te Zaltbommel

 

                       Senior medewerker Collections Nederland en België

Verantwoordelijk voor de gehele debiteurenportefeuille binnen het bedrijf en de vestiging in België, met daarbij aansturend een afdeling van 3 parttime collega’s en rapporterend aan de Financieel Directeur. Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van debiteurenbewaking; beginnend bij het telefonisch/schriftelijk sommeren van de klanten tot aan betaling of het volgen van het (buiten)gerechtelijk incasso traject en dossiers betreffende WSNP of faillissementen. Dagelijks contact met advocaten, curatoren, incasso bureaus e.d. Verantwoordelijk voor de maandelijkse rapportage aan de Financieel Directeur. Verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen t.a.v. dubieuze debiteuren. Tevens verantwoordelijk voor verbetering/vooruitgang van de het werkproces en schrijven van de bijbehorende procedures en optimaliseren van het gebruikerssysteem.

 

 

03/2003 – 01/2001 Credit Control, Ing Car Lease te ’s-Hertogenbosch

 

                                               Medewerker Credit Control

Dagelijkse werkzaamheden t.b.v. debiteurenbeheer en kredietacceptaties. De werkzaamheden : ondersteuning aan de Manager Credit Control m.b.t. de kredietaanvragen. Dit door middel van de financiële rapporten en analyses, waarop de kredietwaardigheid van (potentiële) klanten werden gemeten/beoordeeld. Verder alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van debiteurenbewaking. Verantwoordelijk voor een eigen debiteurenportefeuille en het dossier volgend van ontstaan van een betalingsachterstand tot en met het afronden van het dossier na beëindiging van het lease contract en volgen van de gerechtelijke procedure.

 

 

01/2001 – 08/1997 Gerechtsdeurwaarderskantoor N.A. Hofman te ’s-Hertogenbosch

 

                                               Incassomedewerker

Alle voorkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke werkzaamheden. Zelfstandig behandelen van dossiers voor opdrachtgevers; van telefonisch en schriftelijk sommeren tot en met het executietraject en beslaglegging. Begeleiden van de deurwaarder tijdens uitbrengen van stukken, beslagleggingen en ontruimingen. Uitwerken van de (proces)stukken nadien. Verantwoordelijk voor een eigen portefeuille m.b.t. huurincasso, waarbij meerdere woningcorporaties de opdrachtgever waren.

                                                            

 

Cursus

 

2013                                   Budgetcoach, Scheidegger Opleidingen

2010                                   VvE Beheerder / Bestuurder, Kjenning

2010                                   Cursus Insolventierecht, Juridische leergang

2006                                   Leasing 2 PA, Instituut IBK

2005                                   VNA Leasing I, Instituut IBK

2004                                   Bedrijfsinformatie & Risicoanalyse, Graydon

2003                                   Informatie voor creditmanagement, Graydon

1999/2000                          Opleiding voor Kandidaat Gerechtsdeurwaarder Faculteit

                                           Gerechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht

                                           Certificaten : Nederlands

                                                                Inleiding Recht

                                                                Inleiding Privaatrecht

                                                                Procesrecht I

1997                                   Incasso medewerker, Stichting Vakopleiding Kandidaat

                                           gerechtsdeurwaarder

 

 

Aanvullend nog diverse seminars en bijeenkomsten bijgewoond, vooral met betrekking tot risicobeheer, creditmanagement en juridische aspecten, WIK, Huurrecht.

Lid van platform Huurincasso

 

PC  vaardigheden

MS Office, Onguard, Informant, Coda, Focus Productie, Dynamics Wonen, Dynamics Wonen AX

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saldo in Balans | info@saldoinbalans.nl | 06-51095093